Kotle na plyn a tuhá paliva

Osvědčená klasika.

Klasické kotle na uhlí postupně nahrazují moderní poloautomatické a automatické kotle na pelety. Mají větší účinnost a jejich provoz je šetrnější k životnímu prostředí. Z plynových kotlů instalujeme převážně kotle kondenzační. Důvodem je vyšší účinnost a levnější provoz.

kotle na tuhá paliva

Zplynovací kotle na dřevo
Nejmodernější kotle pro spalování dřeva na principu generátorového zplyňování s pomocí speciální trysky a odtahového ventilátoru.

U kotlů se vše děje v keramickém topeništi s bočními přívody primárního vzduchu. Vysoká účinnost kotlů je dosažena díky speciální konstrukci kouřovodu, který je vybaven trubkovnicí. To přináší úsporu paliva a ekologický provoz.

Nejvyšší účinnost, nízká spotřeba, komfortní a ekologický provoz. Kotle splňují požadavky na EKODESIGN.

Zplyňovací kotle na uhlí
Kotle pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva na principu generátorového zplyňování pomocí patentem chráněného otočného roštu s použitím odtahového ventilátoru.

Speciální konstrukce zajišťující nejvyšší účinnost, nízkou spotřebu, komfortní a ekologicky šetrný provoz.

Kotle na pelety

Kotle pro spalování pelet s automatickým zapalováním paliva a dávkováním paliva šnekovým dopravníkem o libovolné délce. Kotle umožňují variabilní umístění zásobníku pelet vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti. (Standardní zásobníky 250, 500 nebo 1000 l a textilní zásobníky na celou sezónu 5500, 6500 nebo 7900 l).

kotle na plyn

Vytápění plynem je velmi komfortní a při použití moderních kondenzačních plynových kotlů i poměrně levné. Právě kondenzační technologie ohřevu vody se jeví jako ekonomicky nejzajímavější.

Kondenzační plynový kotel využívá také teplo vzniklé kondenzací spalin, je proto vzhledem k vyšší účinnosti spalování velmi úsporný. Kvalitní kotle tohoto typu nabízí až 109% účinnost a ve srovnání s běžným starším plynovým kotlem dokážou ušetřit i více než 20 % nákladů na teplo.

Plynový kondenzační kotel

Podívejte se, jakým způsobem jsme postupovali u realizovaných zakázek.