RD Křenovice – solární systém na ohřev TUV + přitápění, topení, voda, 2017

„Původně pro revizi kotle nalezená firma velmi překvapila následnou nabídkou a realizací topení, solárně termických panelů a dalších rozvodů. Cena je úměrná nabízeným materiálům na vyšší úrovni než je běžné. Předcházející realizace kotelny jinou Táborskou firmou za nízkou cenu se ukázala jako nefunkční, společnost upravila do funkčního a moderního stavu. Velmi slušná komunikace a vhodné načasování instalací vzhledem k ostatním pracem při rekonstrukci nemovitosti. Doporučím s klidem dalším.”

Pavel Fára, Křenovice 18, tel.: 737 100 420, email: p.fara@centrum.cz