Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky - ta odebírá teplo potravinám v ní uložených, které tak chladí a odebraným teplem v zadní části lednice topí a v podstatě tak vyhřívá místnost, ve které je umístěna. U tepelných čerpadel je rozdíl pouze v tom, že pracují na opačném principu a s mnohem větším výkonem. Teplo získávají z okolního prostředí - nejčastěji z vody, vzduchu nebo ze země a pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění vytváří teplo.

Tepelná čerpadla získávají 3/4 potřebné energie bez jakýchkoli poplatků z okolního prostředí, ve kterém žijete. Půda, spodní vody a venkovní vzduch obsahují obrovské množství tepelné energie, kterou lze pomocí tepelných čerpadel přeměnit na energii pro vytápění. 

Výhody tepelného čerpadla:

  • Snižuje náklady na vytápění až o 75%.
  • Nezpůsobuje žádné znečištění v místě instalace.
  • Je pozoruhodně tiché.
  • Jde o zařízení jak na vytápění, tak na úspornou klimatizaci / chlazení.
  • Nevyžaduje žádnou nádrž na topný olej, sklad fosilního paliva, připojení na plynovod nebo komín.
  • Je jednoduché na údržbu.

DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL

vzduch / voda

Tepelná čerpadla vzduch / voda využívají energii nahromaděnou ve vzduchu v okolním prostředí. Mohou pracovat při teplotách až do -20 °C. Tepelné čerpadlo získává teplo ze vzduchu prostřednictvím venkovní jednotky, jejíž instalace je jednoduchá, snadná a rychlá v porovnání s předchozími systémy.

voda / voda

Tepelná čerpadla typu voda/voda patří mezi nejúčinnější energetické systémy pro vytápění. Teplo podzemní vody je velmi spolehlivý a konstantní zdroj energie, neboť jeho teplota je poměrně vysoká a pohybuje se mezi 7 až 13 °C.

země / voda

Tepelné čerpadlo země / voda využívá jako zdroj energie teplo uložené v zemi. V zemi se uchovává obrovské množství energie generované dešťovými srážkami a slunečním svitem. K dispozici jsou dva systémy pro souvislé využívání tepla ze země: zemní plošné kolektory a kolektory uložené ve vrtech.

PŘÍKLAD TEPELNÉHO ČERPADLA TC MACH CHAMELEON

TC Mach Chameleon

Proč jsou v cenách tepelných čerpadel takové rozdíly?
Cenové rozdíly u tepelných čerpadel od jednotlivých prodejců jsou dány především výrobou. Levná tepelná čerpadla jsou dovezena z Číny a vyrobena tak, aby se dobře prodávala, s nízkou cenou, čemuž odpovídá i kvalita tepelného čerpadla. V mnoha případech není tepelné čerpadlo kompletní a chybí komponenty. U takovýchto tepelných čerpadel se můžete setkat s poruchovostí, hlučností a v některých případech i s nedostatkem náhradních dílů.

Podívejte se, jakým způsobem jsme postupovali u realizovaných zakázek.