PŘÍPADOVÁ STUDIE

Kotel na tuhá paliva

KLIENT

Karel Marušák, Zdenice, Instalace podzim 2016
Klient bydlí v rodinném domě na malé obci s přibližně 140 obyvateli. Je zvyklý topit v klasickém kotli na tuhá paliva s ruční přikládáním (na uhlí, dřevo), jak už to na vesnicích bývá. Dům není izolovaný a vytápění se pro něho postupem času stalo finančně náročné. Navíc stávající kotel již několik let přesluhoval. 

3 problémy, které měl nový kotel vyřešit

  • původní kotel na pokraji životnosti
  • špatná účinnost kotle a s tím spojené problémy jako vysoká spotřeba paliva a špatné spalování 
  • celý systém fungoval tak, že buď bylo až dost teplo, když jsme topili, nebo zima, když neměl kdo přikládat.

3 zásadní požadavky na nový kotel

  • kotel musí být na tuhá paliva
  • snížit náklady na vytápění
  • zvýšit uživatelský komfort

FINÁLNÍ ZLOM

Finální rozhodnutí padlo v době kotlíkových dotací. Investice do nového kotle se klientovi mnohem rychleji vrátí a pak už bude jen šetřit za topení. Důležitým faktorem byl i výběr dodavatele.

Pan Karel měl tato kritéria:

  • firmu znám osobně
  • jsou zde blízko
  • vyjdou mi vstříc s termínem i řešením

ŘEŠENÍ

Pan Karel využil možnosti nezávazné konzultace. Prohlédli jsme si kotelnu a zjistili skutečný stav celého topného systému. Výměna kotle byla opravdu urgentní, naštěstí pro pana Karla ostatní části topného systému byly v dobrém stavu. 

Podle velikosti domu a požadavků klienta (spalovat uhlí) přicházely v úvahu 3 možné varianty:

1.) Kotel od společnosti ATMOS s ručním přikládáním paliva - výhodou je nižší pořizovací cena, nevýhodou ruční přikládání a nutnost instalace akumulace
2.) Automatický kotel VIADRUS - výhodou je litinové provedení, nevýhodou prostorová náročnost a vyšší cena
3.) Automatický kotel AGROMECHANIKA - kotel lze nechat vyrobit podle potřeb zákazníka a technické místnosti, nevýhodou byl delší termín dodání.

Po důkladném zvážení všech pro i proti jsme se s panem Karlem dohodli na variantě 3 (automatický kotel AGROMECHANIKA typ LICOTHERM AM 26 CARBO II). Hlavním důvodem výběru byla přijatelná cena a komfortní provoz.

 

S klientem jsme vyjasnili, jakou přípravu udělá on sám a co už bude naše práce. Tato fáze byla velmi důležitá, předešlo se případným vícepracem a dohadům při závěrečném zúčtování. Teprve nyní přišla na řadu cenová nabídka. Bylo jasné, co přesně klient očekává, jaké budou náklady na montáž. 

Montáž nového kotle jsme realizovali přesně dle dohodnutého termínu během 1 týdne. Spuštění a tlakové zkoušky proběhly bez problémů.

Část, na kterou se vždy nejvíce těšíme je školení ovládání systému. Vysvětlili jsme způsob plnění zásobníku, nastavení kotle, regulaci. Už teď bylo jasné, že je pan Karel nadšený. 

VÝSLEDKY

Zhodnocení pana Karla:
Automatický kotel a jeho odborná montáž ovlivnily docházení do kotelny. Místo jedenkrát za hodinu přikládat, stačí jedenkrát za den zkontrolovat provoz. Jednou za tři až pět dní stačí vybrat popel a doplnit palivo do zásobníku. Před instalací jsme museli neustále myslet na topení, po instalaci můžeme odjet na pár dní a víme, že dům nezamrzne. 

Naše úspora s novým kotlem je přibližně 15 -20% ročně. Překvapil nás jednoduchý provoz, malá spotřeba a nízké zplodiny. Naše očekávání bylo zcela splněno.

Tímto bych rád poděkoval firmě Slunce Invest za velmi profesionální přístup.

Závěrem:
Pravdou je, že panu Karlovi hodně pomohla kotlíková dotace. Investice do nového moderního kotle je výhodná i bez dotací. Návratnost je sice delší, ale za ten komfort to stojí.