RD Prachatice – instalace klimatizace Gorenje, reinstalace FVE, 2018

Poděkování za vyřešení problematické situace a bonusy navíc.

Klíčové záležitosti:
1) reinstalace střešních fotovoltaických panelů v souvislosti s výměnou střešních oken
2) klimatizace podkrovních prostor rodinného domu
3) vyhodnocení energetického hospodaření domu resp. domácnosti

K bodu jedna:
Potřebovali jsme vyměnit střešní okna. Bohužel společnost, která před lety provedla instalaci FVE panelů na střechu, nezohlednila možnost dočasného odstranění střešních tašek pro možnou výměnu střešních oken. Z několika oslovených firem se „nikomu nechtělo“ do reinstalace fotovoltaiky. Po oslovení (e-mailem) pana Turka mi přišla okamžitá reakce. Po vyhodnocení aktuální situace stavu střešního systému mě pan Turek uklidnil, že situace bude řešitelná. A skutečně střechu připravili tak, aby okna mohla být vyměněna. Nejvíce mě překvapilo, že i když svou práci odvedli, byli ochotni být k dispozici při případných problémech při samotné výměně oken. Jsme rádi, že tuhle logistiku vyřešil místo nás k naší spokojenosti.

K bodu dva:
Po vyhodnocení našeho podkroví nám pan Turek předložil finančně příznivé řešení klimatizace (o které jsme již delší dobu uvažovali) stávajících prostor. Do této chvíle nám nabízená řešení připadala příliš drahá. Návrh jeho řešení je ale finančně přijatelný. Zatím jsme spokojeni.

K bodu tři:
Po vyhodnocení energetické náročnosti našeho domu (v souvislosti se stávající instalovanou soustavou FVE) jsme dostali doporučení na budoucí řešení eventuelních vzniklých problémových situací (výměna zdroje ohřevu teplé vody, zásoba energie z fotovoltaiky,…)

Celkové hodnocení:
• vedení společnosti SLUNCE INVEST s. r.o. na nás působí profesionálně, vstřícně, optimisticky a flexibilně se staví k řešení problémů
• zaměstnanci společnosti pracují tak, že respektují pokyny vedoucího společnosti, pracují samostatně, při práci respektují ohled vůči interním a externím prvkům domu, při své práci projevují kreativitu při řešení nepředvídatelných problémových situací

 

Luboš a Hana Šimkovi, Prachatice 13. 6 2018

Referenci si můžete ověřit na lubosim@seznam.cz
telefonní kontakt poskytnu v mailu