REKLAMAČNÍ ŘÁD

Speciální sekce pro úředníky z ČOI.

Reklamační řád je k dispozici v kanceláři společnosti Slunce Invest s.r.o. nebo vám ho na vyžádání v kompletní a v srozumitelné podobě zašleme obratem na email.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz