Renovace solárního systému v Klatovech, 2013

V letech 1995-1996 jsme realizovali novostavbu RD v okrese Klatovy a součástí výstavby byla kompletní dodávka  otopného systému doplněného o sestavu solárních panelů (kombinace el. vytápění, ohřev teplé vody, vytápění bazénu). Realizaci prováděla firma EKO/TEP Praha (v té době jsme neměli příliš na výběr), která posléze s námi po několika topných sezónách přestala komunikovat.

Proto jsme hledali  firmu stejného zaměření v blízkosti našeho bydliště a po několika nezdarech u jiných firem jsme se spojili s firmou Slunce Invest s.r.o., konkrétně s panem Turkem, který ochotně, i když se nejednalo o jejich dodávaný systém, reagoval na naše urgentní požadavky a provedl návštěvu našeho RD (v té době docházelo k úniku otopného média-netěsnost a několik drobných provozních závad).

Z prvního osobního setkání jsem nabyl dojmu, že uvedený zástupce firmy Slunce Invest s.r.o. je odborníkem a nabídl nám okamžité řešení. Během několika dnů firma provedla odstranění závad a následně vzhledem k částečnému  „zestárnutí“ technologie nabídl její vylepšení, tak aby se provoz a vynaložené investice ekonomicky vrátily, což bylo po jeho předložené finanční kalkulaci následně realizováno k naší plné spokojenosti.

Od té doby jsme v neustálém kontaktu, sám pan Turek nás kontaktuje, při přítomnosti v našem regionu se ohlásí a provádí zevrubné kontroly a v  přesně určených termínech provádí servisní činnost – 1-2x ročně. Věřím, že p. Turkovi a celé firmě Slunce Invest s.r.o. vydrží tento vstřícný přístup k nám zákazníkům co nejdéle. Mohu vřele doporučit.

Vladimír Langmajer, Malá Víska 74, Klatovy, langmajer.vl@seznam.cz