Dodávka a montáž nové fotovoltaické elektrárny r. 2023

Navazujeme na naši referenci ze dne 13. 6. 2018 firmy SLUNCE INVEST s. r. o. 

Tehdejší zprávu jsme rozdělili do tří bodů (viz odkaz výše). S výsledky realizace prvního a druhého bodu jsme po pěti letech bezvýhradně spokojeni. V této zprávě se budu věnovat bodu tři:

K bodu tři:

„Po vyhodnocení energetické náročnosti našeho domu (v souvislosti se stávající instalovanou soustavou FVE) jsme dostali doporučení na budoucí řešení eventuálních vzniklých problémových situací (výměna zdroje ohřevu teplé vody, zásoba energie z fotovoltaiky,…)“

Pro realizaci navrhnutých řešení jsme se rozhodli v energeticky nejbláznivějším období v únoru 2022. Vedoucí firmy pan Jan Turek nám opět v klidu (jakoby nebyl problém s dodáním materiálů/výrobků, navýšením zakázek firem, předhánění se nabídek „náhle vzniklých firem“ (pseudořešitelů)…) zopakoval a vypracoval konkrétní řešení pro náš dům. Dohodli jsme se na termínech realizace, které budou vzájemně vyhovovat jak nám, tak realizátorům stavby. S vtipně-sarkastickou poznámkou pana Turka: „Už vám to mohlo čtyři roky fungovat…“, jsme se dohodli. Dnes máme vše z „bodu tři“ (minulé reference a také viz výše) realizováno.

Poznámka: Pokud by se někomu zdál termín dokončení realizace příliš dlouhý, tak je to proto, že na jednotlivých termínech zprovoznění jednotlivých fází projektu jsme se s panem Turkem tak dohodli s ohledem na naše potřeby dokončení a složitosti řešení naší 27 let staré stavby rodinného domu (nečekané rozvody vody, elektřiny,…) a také s ohledem na celoevropskoukomplikovanou energetickou situaci roku 2022 ve všech oborech s ní spojených.

Závěrem oceňujeme:

 • stejně jako v minulé referenci:
  • vedení společnosti SLUNCE INVEST s. r.o. na nás působí profesionálně, vstřícně, optimisticky a flexibilně se staví k řešení problémů
  • zaměstnanci společnosti pracují tak, že respektují pokyny vedoucího společnosti, pracují samostatně, při práci respektují ohled vůči interním a externím prvkům domu, při své práci projevují kreativitu při řešení nepředvídatelných problémových situací
 • jasné nastavení a dodržení finančních podmínek
 • propojení naší stávající FVE s novou stavbou FVE
 • řešení ohřevu vody domácnosti
 • celkové řešení takové, aby v budoucnu bylo možné řešit obnovu plynového/alternativního vytápění celého domu
 • dodržování smluvených termínů
 • v době, kdy mnoho firem nabízelo a nabízípouhé„hardwarové zadrátování“ domu (mnohdy po zaplacení zálohy ani to ne),jsme od firmy SLUNCE INVEST s. r. o. získali:
  • kompletní vysvětlení projektu stavby tak, aby vyhovoval nám a také všem náležitostem viz níže
  • kompletní vyřízení agendy spolupráce s námi vybranou firmou egd
  • kompletní vyřízení agendy související s dotací SFŽP na projekt
  • kompletní vyřízení dokumentace s ERÚ
  • kompletní vyřízení dokumentace s OTE
  • průběžnou spolupráci s provozem celého systému
  • softwarovou péči o celý stávající systém

Luboš a Hana Šimkovi, Prachatice 24. 7. 2023
Referenci si můžete ověřit na lubosim@seznam.cz
Telefonní kontakt poskytnu v mailu.