PŘÍPADOVÁ STUDIE

Tepelné čerpadlo TC MACH

KLIENT

Otomar Linhart, linhart@frov.jcu.cz

Na jaře 2012 se pan Linhart rozhodl nahradit svůj dosluhující plynový kotel za modernější a ekonomičtější způsob vytápění.

FINÁLNÍ ZLOM

Pan majitel si nechal připravit konkurenční nabídky, ale technologie našeho tepelného čerpadla a náš přístup jej přesvědčil natolik, že vybral naši nabídku.

ŘEŠENÍ

Po několika schůzkách jsme se domluvili na instalaci tepelného čerpadla TC MACH OUT 9,1. Jedná se o venkovní monoblok, který má téměř vše umístěno ve venkovní jednotce. Uvnitř je pouze akumulace s ohřevem vody, oběhová čerpadla a jističe.

K výběru tohoto typu jsme přistoupili, hlavně z důvodu místa uvnitř domu. Jediný použitelný prostor byl v koupelně, kde dříve vysel plynový kotel, tzn. 1 m2.

Montáž probíhala zhruba týden a její součástí, byla také demontáž stávajícího plynového kotle. Celkové nastavení systému pak probíhalo na dálku dle připomínek a požadavků majitele.

VÝSLEDKY

Asi nejvýstižnější jsou slova pana Linharta:

„Slunce Invest je slušná a solidní společnost, na kterou se spoléhám již bezmála 6 let. Jsem spokojen po všech stránkách.“

DODATEČNÉ ÚPRAVY

V roce 2015 jsme dělali drobné úpravy na fotovoltaice pana Linharta tak, aby mohl přebytečnou energii ukládat a požívat v domě.

V roce 2017 jsme FVE upravili, vyměnili baterie a napojení, nyní je používána v ostrovním systému, tzn. že veškerou vyrobenou energii spotřebuje pan. Linhart v domě.

V celém domě bylo instalováno radiátorové topení, které má své nevýhody, proto se manželé Linhartovi rozhodli pro změnu systému z radiátorového na podlahové topení, a to v přízemí domu, které obývají. Letos na jaře jsme se sešli v domě Manželů Linhartových, řekli jsme si kde by podlahové topení mělo být, připravil jsme orientační nabídku a v červenci bylo hotovo.